Tài sản trí tuệ.

一种口罩翻面装置_副本_副本.png  一种耳带旋转装置_副本_副本.png一种立体口罩上带机_副本_副本.png

一种口罩片分配机_副本_副本.png    一种新型一分二平面口罩机_副本_副本.png一种新型鱼型口罩机_副本_副本.png

一种新型内点口罩机_副本.png


Quét mã để theo dõi

Địa chỉ: số 1, đường số 7, khu công nghiệp Hạ Biên Ngân Thành, thị trấn Trường An, thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
Điện thoại: +86 153 6287 8007
Copyright2017 Công ty TNHH Máy móc Thiết bị Bang Ngân

ICP证:粤ICP备17139712号


官方微信